Om Zekler

Zekler er spesialister på hørsel-, øye-, åndedrett- og hodevern for profesjonelle brukere innen bygg og industri. Gjennom stadig produktutvikling og sterke samarbeidspartnere har vi på kort tid blitt en etterspurt leverandør på PPE-markedet. Og takket være et komplett integrert vernesortiment, kan vi alltid leve opp til de høyeste kravene til sikkerhet og brukervennlighet.