Veiledning

Hørselsvern

Hørsel er en av de viktigste sansene dine, og vi ønsker å vise deg den beste måten å beskytte hørselen på når du er på jobb. Første bud er konsekvent bruk, og skal du bruke hørselsvern en hel dag er det nødt til å passe perfekt og gjøre at du føler deg vel.

Les mer

Øyevern

Den eneste måten å beskytte seg helt mot øyeskader på arbeidsplassen på, er å bruke riktig type øyevern 100 % av arbeidstiden. Det krever igjen at du er fornøyd med øyevernet. Det bør ha riktig passform, gi riktig beskyttelse for oppgaven og ikke minst ha riktig stil!

Les mer

Åndedrettsvern

For at de skal kunne utføre de livsviktige funksjonene sine både i dag og i fremtiden må du beskytte dem mot skadelige partikler. Noen partikler er ikke bare ubehagelige å innånde, men faktisk så skadelige at de kan forårsake livslang og noen ganger dødelig sykdom.

Les mer