Reklamation & Service

Behöver du hjälp, service eller support för din produkt från Zekler?

Ta kontakt med oss på customerservice@zekler.com eller 0321-506 00 så hjälper vi dig.

För reklamation och service av hörselskydd, gå igenom vanliga fel nedan som en första felsökning, om problemet kvarstår fyll i reklamationsblanketten  med felbeskrivning och maila till oss så hjälper vi dig.

Kontrollera följande om du har problem:

  • Om modellen har utbytbara batterier, byt till nya batterier och kontrollera att de är rättvända och att det är kontakt mellan batteriets poler och kontaktblecken. Om inte batterierna tar laddning, låt laddaren vara ansluten minst 10 minuter eftersom batterierna kan vara djupurladdade.
  • Är det problem med uppkoppling via Bluetooth till telefonen?
    Säkerställ att din telefon är kompatibel med produkten. Starta om både telefon och kåpa och gör om synkroniseringsproceduren. Vid parning skall knappen hållas intryckt tills en ljudsignal bekräftar synkroniseringsläge och LED-lampanj blinkar blått/rött. Observera att 412S endast kan komma i parningsläge från avstängt läge, slå på hörselskyddet och fortsätt att hålla in ON-knappen efter hörselskyddet är påslaget så går den in i parningsläge efter ytterligare några sekunder och dioden blinker blått/rött.
  • Det kan vara telefonens mjukvara som är felkällan, prova därför mot minst två telefoner före produkten retuneras.
  • Är det problem med bommikrofonens bullerreducering, kontrollera att mikrofonen är rättvänd. Den fasade sidan skall vara vänd mot munnen. Se bild:

 

 

Vid reklamation önskar vi att du uppger batchnumret i reklamationsblanketten, det finner du på insidan av batterilocket på alla modeller med utbytbart batteri samt i hjässbygeln på 412S.