Andningsskydd

Det handlar om dina lungor och dina luftvägar.

För att de ska fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem från skadliga partiklar. Vissa partiklar är inte bara obehagliga att andas in, utan även så skadliga att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom.

Först och främst är det viktigt med 100% användningstid och för att kunna använda andningsskydd under hela dagen, måste det passa ditt ansikte och vara bekvämt att använda.

Filtrerande halvmasker används för att förhindra att skadliga partiklar tar sig ner i andningsorganen. För att kunna välja rätt typ av filtrerande halvmask på ett säkert sätt, är det viktigt att ta reda på vilka typer av partiklar som finns i omgivningen och i vilken koncentration de förekommer. För optimalt skydd är det också viktigt masken lätt kan anpassas till ansiktets bredd och form för att förhindra inläckage av partiklar.

Vi har ett sortiment med filtrerande halvmasker som passar perfekt när du vill arbeta bekvämt i riskfyllda miljöer som kräver den typen av skydd.